saltatu edukira

Irisgarritasun-plana

Azken urteetako trafikoaren hazkundeak aurreikuspen guztiak gainditu ditu, eta horrek zalantzan jartzen du Errepideen Planean ordura arte planteaturiko Ahalmen Handiko Sarearen funtzionalitatea. Ildo horretan, trafikoari buruz berriki egin diren azterlanek erakusten dutenez, sarea ez da nahikoa sartze-bidaien eta bidaia luzeen eskariaren egungo aurreikuspenak betetzeko, betiere zerbitzu maila egokiak izanda.

A-8 autobidearen kasu zehatzean, Bilboko metropoliko tartean, bide berria egitea planteatu behar da, egun Hegoaldeko Konponbide deritzonaren bidez betetzen diren geroko trafiko eskaerei aurre egin ahal izateko.

Konponbide horrek beste saihesbide bat izan behar du, Metropoliko Hegoaldeko Saihesbidea deritzona, ez baita bideragarria egungo hegoaldeko konponbidearen ahalmena handitzea, geografiaren aldetik dauden baldintzatzaile gogorrak direla eta.

Aukerako bide bat dagoenez eta Europar Batasunak azpiegituren gaineko tarifei buruz ezarritako jarraibideekin bat datorren filosofia pixkanaka erabiltzea erabaki denez, kanon bat ezarri beharra dago azpiegitura berria erabiltzeagatik. Filosofia hori erabiltzailearen kanona ezartzean eta kutsatzen duenak ordaindu behar izatean oinarritzen da.

Irisgarritasun sistema osoa izateko xedearekin, Metropoliko Hegoaldeko Saihesbidean sartzean beste jarduketak egin behar izan dira, hala nola:

  • Ballontiko ardatza
  • Txorierriko igarobidea A-8 autobidearekin lotzea Bilboko noranzkoan
  • Alonsotegiko saihesbidea eta Kadaguako igarobideko gainerakoak

Metropoliko Hegoaldeko Saihesbidea eta aipaturiko beste azpiegitura batzuk egiteak, epe ertainera eta epe luzera, metropoliaren loturak hobetzea ahalbidetuko du Bilboko errekaren bi aldeetan. Hala, irisgarritasun sistema heldua lortuko da, hots, sistema mailakatua eta hierarkizatua.