saltatu edukira

Deskontuak

 

Bide-azpiegituren sareko atal batzuetako bidesarien zenbatekoak 2023ko eguneratzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretuak deskontu-mota hauek jasotzen ditu OBErekin ordaindutako joan-etorrietarako:

 Ibilgailu eraginkorrenentzako deskontuak AP-8 Bizkaiko, MHSko eta Artxandako tuneletako tarifetan:

·         % 100 elektrikoak diren ibilgailu arinak.

·         Salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak.

o    Elektrikoak, hibridoak eta gasaren bidez propultsatuak, DGTren sailkapeneko «O» eta «ECO» egiaztagiria duten ibilgailuak.

o    Euro 6

o    Euro 5

Ibilgailu astunentzako deskontuak, erabilera-maiztasunaren arabera:

·         MHSren tarifetan.

·         AP-8ko tarifetan, AP-8 (Galdakao-Gipuzkoarekiko muga) eta AP-8 MHS (Bilbo-Santurtzi) autobideak konbinatuz erabiltzeagatik.

 Ibilgailu eraginkorrenentzako deskontuak. Beharrezkoa da izena ematea Interbiak-en webgunean

  % 100 elektrikoak diren ibilgailu arinak

 ·         Horretarako egiaztatuta dauden ibilgailu arin eta guztiz elektriko direnek AP-8 autobidearen Bizkaiko tartean, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidean eta Artxandako tuneletan egindako bidaia guztietan ateratzen den tarifaren zenbatekoaren %25 deskontua ezartzen da, betiere OBE identifikazio- eta ordainketa-bide gisa erabiltzen badute, doikuntza hilero eta hilabetea igarota OBE gailuari lotutako kontuan ordaindu ahal izateko.

·         Deskontua aplikatuko da ibilgailua arina eta % 100 elektrikoa dela egiaztatzen duen dokumentazioa osorik eta behar bezala jaso eta hurrengo hilabetetik aurrera.

  

Salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak eta eraginkorrak.

  ·         Salgaiak errepidetik garraiatzeko bakarrik erabiltzen diren ibilgailu astunek (elektrikoak, hibridoak eta gasaren bidez propultsatuak direnak eta DGTren sailkapeneko «O» eta «ECO» egiaztagiria dutenak) egindako ibilbide guztietan ateratzen den tarifaren zenbatekoaren %25 deskontua ezartzen da, betiere OBE identifikazio- eta ordainketa-bide gisa erabiltzen badute, doikuntza hilero eta hilabetea igarota OBE gailuari lotutako kontuan ordaindu ahal izateko.

 ·         Tarifaren zenbatekoaren % 20ko deskontuak ezartzen dira salgaiak errepidetik garraiatzeko bakarrik erabiltzen diren ibilgailu astunek, EURO 6 sailkapena dutenek, egindako ibilbide guztietan, eta % 15eko deskontua EURO 5 sailkapena dutenentzat. Kasu bietan, bejarrezkoa da horretarako egiaztatuta egotea eta OBE identifikazio- eta ordainketa-bide gisa erabiltzea, doikuntza hilero eta hilabetea igarota OBE gailuari lotutako kontuan ordaindu ahal izateko.

 

Ibilgailu astunentzako deskontuak, erabilera-maiztasunaren arabera (ez da beharrezkoa izena ematea; automatikoa da OBE detektatzen delako)

 ·         Konbinatua: AP-8 eta MHS

Ordainsariaren gaineko % 13, honako bidaia hauetan: AP-8an (Galdakao-Gipuzkoako muga eta MHSko Bilbo-Santurtzi tartea konbinatuta) egutegiko hilean 20 bidaia edo gehiago eta noranzko bakarrean ibilgailu astunek egiten dituzten bidaien gainean, baldin eta egun berean azpiegitura bietan identifikatzeko eta ordaintzeko OBE edo VIAT erabiltzen badute (0 tarifako tarteak alde batera utzita). Aurreko guztia betez gero, deskontua ordainlekutik pasatzen den lehenengo alditik aplikatzen da.

  

·         Konbinatua: MHS eta AP-68

Ordainsariaren gaineko % 13, honako bidaia hauetan: AP-8an (Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbideko Bilbo-Santurtzi tartea eta Bilbo-Zaragoza AP-68 autobidea konbinatuta) egutegiko hilean 20 bidaia edo gehiago eta noranzko bakarrean ibilgailu astunek egiten dituzten bidaien gainean, baldin eta egun berean azpiegitura bietan identifikatzeko eta ordaintzeko OBE gailua erabiltzen badute (0 tarifako tarteak alde batera utzita). Aurreko guztia betez gero, deskontua ordainlekutik pasatzen den lehenengo alditik aplikatzen da.