saltatu edukira

Ingurumeneko Jarduketak

Interbiak herri zerbitzuko sozietate bat denez gero, lehentasunetako bat du ingurumenaren aldeko konpromisoa. Gure helburua ingurumena errespetatzen duen errepideko garraioa lortzea da.

Proiektuetan eta jardueretan, ingurumen eraginaren ebaluazioko manuzko azterlanak egiten dira.

Soinu-Kutsadura

Zaratei buruzko azterlanak egindakoan, ibilgailuen trafikoak autobidearen inguruetan eragindako kutsadura akustikoa murrizteko beharrezko jarduerak lehenesten dira.

Mantentzea eta Bedeguneak zaintzea

Autobidearen inguruan kalteturiko zenbait gunetan landatzea eta gune berdeak mantentzea dira ingurumenarekin dugun konpromisorako zenbait zuzenketa neurri.

Baliabideak Tratatzea

Interbiak sozietateak ingurumen tratamendu egokia eta zuzena egiten du obretan nahiz azpiegituren mantentzean gertatzen diren isurketen eta hondakinen gainean.