Legezko oharra

Datu pertsonalak babesteko bermea

Interbiakek konfidentzialtasunik zorrotzena bermatzen du erabiltzaileek ematen dituzten datuen bilketan eta tratamenduan. Halaber, legez eskatutako datuak babesteko segurtasun mailak ezarri dira, eta datu pertsonalen galera, erabilera desegokia, aldaketa, baimendu gabeko erabilera eta lapurreta eragozteko eskuragarri dauden baliabide eta neurri tekniko guztiak ezarri dira.

Bildutako datu pertsonalak modu automatizatuan tratatuko dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiak fitxategi automatizatu egokietan gordeko ditu. Emandako datuak harpidetza-inprimakian azaldutako helburuetarako bakarrik erabiliko dira.

Bat etorriz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudian aurreikusitakoarekin pertsona fisikoen babesari buruz (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoarekin, interesdunak emandako datuak erabiliko dira Foru Dekretu honetatik eratorritako prozedurak kudeatzeko. Foru Dekretu honetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, datuak jakinarazi ahal izango zaizkie Foru Dekretuan jasotako aurreikuspenen kudeaketarekin zuzenean lotutako erakundeei. Datu horiek inola ere ez zaizkie lagako hirugarrenei eta ez dituzte hirugarrenek tratatuko, ukitutako pertsonak horretarako baimena argi eta garbi eman ezean edo lehenago aipatutako araudian aurreikusitako kasuetan izan ezik. Datuak Foru Dekretu honetan aurreikusitakoaren administrazio kudeaketa egiteko beharrezko denbora tartean zehar gordeko dira.

Araudi horretan xedatutakoa betez, interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean baliatu ahal izango ditu datuak ikusi, zuzendu eta ezabatzeko (“ahazteko eskubidea”) eskubideak, bai eta tratamendua mugatzeko, datuak eramateko eta tratamendu automatizatu batean soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea ere, profilak eratzea barne, bere gain ondorio juridikoak eragingo baditu edo antzeko moduren batean nabarmen eragingo badio. Horrez gain, emandako baimena edozein unetan atzera bota ahal izango du. Interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Interbiak Bizkaia SA MPk (helbidea: Kanariar Uharteak 19, 1 48015 Bilbo) tratatuko dituela, bai eta Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak ere, saileko erakunde eta pertsona fisikoen erregistroari dagokionez, eta Bizkaiko Foru Aldundiak, egoitza elektronikoari dagokionez. Horrez gain, adierazitako erakundeetako datuen babeserako ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango zara helbide honetara idatzi bat bidaliz: Bizkaiko Foru Aldundiko datuen babeserako ordezkaria, Gran Via 25, 48009 Bilbo.